موقعك الحالي :    Skip Navigation Linksالمنزل الاول > المقدمة > الرسالة المدير

الرسالة المدير

 

اساس توسعه و پيشرفت هر شركتي ، مرهون عوامل مختلفي است كه از جمله مهمترين آنها ، نيروي انساني كارآمد مي باشد ...

پرسنل توانمند و زحمتكش شركت سايپا شيشه ، در ادوار مختلف ، نقش آفريني خود را در عرصه توليد با كيفيت و تأمين بموقع نيازمندي هاي گروه خودروسازي سايپا ثابت كرده اند و با همت و تلاش وافر و دانش فني خود ، نواقص و اشكالات فني كارخانه را مرتفع نموده اند .

اين شركت بدون شك ، با داشتن مديران متعهد ، كارشناسان لايق و توانمند و پرسنل كاردان و زحمتكش در بخش هاي توليد و پشتيباني ، قادر به انجام رسالت و وظيفه ذاتي خود در امر تأمين نيازهاي گروه سايپا بوده و با حركت به سمت افزايش راندمان ، الگوي مناسبي براي ساير شركتهاي گروه خواهد بود . قطعاً منابع و عوايد حاصل از صرفه جويي در هزينه هاي غير ضرور و درآمدزايي از محل ظرفيت هاي بالقوه توليد ، بستر مناسبي براي جبران زحمات و تلاش هاي كاركنان فراهم خواهد آورد .

 

                                                                                                            عبدالله ترابي