مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > معرفی > ارکان جهت ساز

ارکان جهت ساز شرکت سایپا شیشه

ماموریت : شرکت سایپا شیشه تأمین شیشه های خودروهای کشور ، خصوصاً گروه سایپا (بعنوان ذینفع اصلی) و حضور در سایر صنایع مرتبط با شیشه ، توسعه بازارهای داخلی و بین المللی را مأموریت اصلی خود میداند و تلاش میکند تا با تکیه بر کارکنان و توجه به نیازهای آنان ، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها ، بهبود تکنولوژیهای موجود و ایجاد محیطی ایمن (جهت کارکنان و محیط زیست) محصولاتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و خواست مشتریان ، تولید نموده و در زمینه تدوین و بکارگیری دانش فنی صنعت شیشه و استانداردهای مرتبط پیشرو بوده و بتواند از طریق حفظ مزیت رقابتی خود جهت ذینفعان ارزش آفرینی نماید .

چشم انداز :  توليد كننده برتر شيشه هاي خودرويي كشور .

اهداف کلان ( محورهای راهبردی ) ، شتاب شامل :

ش : شرکت سود آور

ت : تولید اقتصادی

ا : افزایش سهم بازار ( داخل و خارج کشور )

ب : بهبود بهره وری

استراتژی کلان  : تولید اقتصادی بمنظور حفظ سودآوری  از طریق ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بهبود بهره وری کلیه فرایندهای سازمان و کاهش قیمت تمام شده

ارزشهای محوری شرکت سایپا شیشه :

كرامت انساني و صداقت  :  احترام گذاشتن به حقوق فردي و اجتماعي و رعايت صداقت و شفافيت در گفتار و كردار در ارتباط با ذينفعان .

ـ خلاقيت و نوآوري : حمايت از ارائه و اجراي ايده هاي نو در جهت بهبود عملكرد سازمان .

ـ مشتري مداري : محوريت مشتري در تمامي فعاليتها و در اولويت قراردادن انتظارات و خواسته هاي ايشان

ـ مسئوليت پذيري : مسئوليت  پذيري و تعهد به پاسخگوئي در راستاي ارتقاء بهره وري سازمان بمنظور دستيابي به اهداف كلان .

ـ شادي و سلامت :  تلاش بمنظور فراهم نمودن فضاي مناسب سازماني بمنظور ايجاد محيطي آرام و پرنشاط .

ـ افشاگري : ايجاد بسترهاي لازم بمنظور  ارائه اطلاعات در خصوص تباني ، رشوه خواري ، پولشوئي و مشكلات  سازمان  در فضائي دوستانه .

ـ  مسئوليت هاي اجتماعي :  تلاش در راستاي  انجام مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي .