مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > معرفی > ارکان جهت ساز

ارکان جهت ساز شرکت سایپا شیشه

ماموریت : شرکت سایپا شیشه تأمین شیشه های خودروهای کشور ، خصوصاً گروه سایپا (بعنوان ذینفع اصلی) و حضور در سایر صنایع مرتبط با شیشه ، توسعه بازارهای داخلی و بین المللی را مأموریت اصلی خود میداند و تلاش میکند تا با تکیه بر کارکنان و توجه به نیازهای آنان ، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها ، بهبود تکنولوژیهای موجود و ایجاد محیطی ایمن (جهت کارکنان و محیط زیست) محصولاتی منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و خواست مشتریان ، تولید نموده و در زمینه تدوین و بکارگیری دانش فنی صنعت شیشه و استانداردهای مرتبط پیشرو بوده و بتواند از طریق حفظ مزیت رقابتی خود جهت ذینفعان ارزش آفرینی نماید .

چشم انداز توسعه و ارتقاء سطح جایگاه برند در کشور و تلاش در راستای ایجاد برند در بازارهای بین المللی و تولید در کلاس جهانی ( از دو منظر هزینه و کیفیت ) .

اهداف کلان ( محورهای راهبردی ) ، شتاب شامل :

ش : شرکت سود آور

ت : تولید اقتصادی

ا : افزایش سهم بازار ( داخل و خارج کشور )

ب : بهبود بهره وری

استراتژی کلان  : تولید اقتصادی بمنظور حفظ سودآوری  از طریق ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بهبود بهره وری کلیه فرایندهای سازمان و کاهش قیمت تمام شده

 

ارزشهای محوری شرکت سایپا شیشه

ما معتقدیم باید طوری عمل نمائیم که :

  •      برای کلیه ذینفعان بویژه مشتریان ، جامعه و محیط زیست مفید بوده وارزش افزوده بیافرییم و به آنها متعهد باشیم .
  •      از نظر کیفیت و هزینه در سطح جهانی تولید نمائیم .
  •     سرمایه های انسانی را از طریق ارج نهادن به کرامت های انسانی ، توانمند سازی کارکنان ، مسئولیت پذیری ، صداقت و تفویض اختیار ، حفظ نموده به مشارکت بکشانیم و توسعه دهیم .
  •     فرهنگ بهبود مستمر و عملکرد بهره ور و نتیجه گرا را  از طریق یادگیری و ارج نهادن بر خلاقیت و نوآوری گروهی و فردی ترویج نمائیم .