مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    داخلي سازي واگنهاي كوره هاي شيشه عقب خودرو در سايپا شيشه


    در سال رونق توليد ، شركت سايپا شيشه با تكيه بر توان شركتهاي داخلي و نخبگان كشور توانست نسبت به ساخت داخل واگنهاي حمل شيشه در داخل كوره اقدام نمايد . اين شركت با همكاري شركت طيف طرح پارسيان كه متشكل از فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر با بيست سال تجربه كاري در زمينه طراحي ، ساخت و راه اندازي تجهيزات صنعتي بوده و دهها طرح صنعتي را در داخل و خارج كشور طراحي و راه اندازي نموده اند توانست طراحي و ساخت اولين نمونه واگن را با موفقيت انجام داده و پس از انجام تستهاي اوليه و رفع اشكالات موجود نسبت به ساخت 7 واگن ديگر در شركت طيف طرح پارسيان اقدام نمايد . حمايت و حسن نظر مديريت محترم عامل شركت سايپا شيشه در اعتماد به شركتهاي دانش بنيان داخلي باعث صرفه جوئي ارزي بميزان حداقل هشتاد هزار يورو  شده است .

    همچنين شركت سايپا شيشه ساخت اسپيندل دريل و دستگاه برش اتوماتيك طلق را هم با همكاري شركت طيف طرح پارسيان در دست اجرا دارد كه گام مهمي در جهت قطع وابستگي به خارج ، كمك به اشتغال و توليد توسط متخصصان ايراني خواهد بود .

     

    روابط عمومي شركت سايپا شيشه