مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    شركت سايپا شيشه در راستاي داخلي سازي قطعات و مواد مورد نياز


    شركت سايپا شيشه ، سالهاست كه جزء شركتهاي پيشرو در داخلي سازي مواد اوليه و تجهيزات و دستگاههاي توليدي خود بوده است بطوريكه امروزه شيشه ، رنگ ، خمير نقره و طلق ميان لايه كه از اصلي ترين عناصر تشكيل دهنده شيشه هاي خودرو مي باشند داخلي سازي گرديده است . در راستاي حفظ اين هدف و با توجه به محدوديتهاي تهيه مواد اوليه از خارج كشور ، با روش ابداعي پرسنل شركت نسبت به داخلي سازي روغن لحيم كه در پروسه سولدرينگ شيشه هاي عقب نقش اساسي و مهم دارد قدم برداشته و با كاهش قيمت حدود 7 برابري توانستند اين ماده مصرفي را از برند آلماني به برند ايراني تغيير دهند . اين موفقيت را به  همكاران محترم  در شركت سايپا شيشه تبريك عرض مينماييم .                       

                                                                                    روابط عمومي شركت سايپا شيشه