مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

  استقرار كانواير طلق گذاري در شركت سايپا شيشه


  از جمله اقدامات مهم انجام شده شركت سايپا شيشه در سال رونق توليد و در راستای  افزایش راندمان ،  استقرار سيستم كانواير در واحد طلق گذاري اين واحد صنعتي مي باشد . در اين سيستم سه واحد پودرپاكني ، طلق گذاري و وكيوم كه قبلاً بصورت مجزا فعاليت   مي نمودند را بصورت يكپارچه به يكديگر وصل مي نمايد . از جمله مزاياي استقرار اين سيستم را بشرح ذيل مي توان عنوان نمود :

  1. صرفه جويي در مصرف طلق ميان لايه شيشه جلو .
  2. كاهش ضايعات بمقدار 20 درصد در ايستگاه كاري مرتبط .
  3. كاهش نيروي انساني به ميزان 10 درصد بدليل حذف جابجايي و انتقال شيشه ها .
  4. بهبود شرايط ارگونوميكي پرسنل در فرآيند طلق گذاري شيشه جلو  .
  5. افزايش سطح اتوماسيون شركت و بهبود روشهاي توليد .

  روابط عمومي سايپا شيشه