مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سايپا شيشه ( سهامي عام )


    مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سايپا شيشه براي سال مالي منتهي به 1398/12/29بر اساس آگهي منتشره در تاريخ 1399/3/21رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/4/16در محل سالن اجتماعات رمضان شركت پارس خودرو با حضور آقايان  يوسف نديلي قائم مقام محترم معاونت اقتصادي گروه خودرو سازي سايپا بعنوان نماينده سهامدار عمده به عنوان رييس ، سعيد جمالي به عنوان ناظر ، داود عبداللهي به عنوان ناظر ، عليرضا بياتي به عنوان منشي مجمع ، مدیر عامل ، اعضاي هيات مديره شركت و 67/69%  سهامداران بصورت حضوري و حدود 30% سهامداران بصورت مجازي  برگزار گرديد . در ابتدا آقاي مهندس ترابي مديرعامل محترم  شركت سايپا شيشه ضمن خوش آمدگويي ، گزارش كاملي از عملكرد هيأت مديره را ارائه نمودند . در ادامه جلسه گزارش حسابرس و بازرس  قانوني شركت قرائت و صورتهاي مالي شامل صورت وضعيت مالي ، سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهی به 1398/12/29 با راي حداكثري صاحبان سهام تصویب و با تعيين اعضاي هيئت مديره و  حسابرس و بازرس قانوني شركت و انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي  به كار خود پایان داد . در طي اين دوره مالي 12.539 ميليون ريال سود خالص حاصل گرديده كه به سود و زيان انباشته انتقال يافته است . در پایان جلسه آقاي مهندس ترابي مدير عامل شركت سايپا شيشه   از همکاری و زحمات کارگران ، کارکنان ، مدیران محترم شركت تشکر و قدردانی نمود .

                                                                                      روابط عمومي شركت سايپا شيشه