مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    سايپا شيشه رتبه برتر در جشنواره تجلیل از صنایع ماهر در توسعه منابع انسانی را كسب نمود


    شرکت سایپا شیشه در سال جهش توليد موفق به کسب رتبه برتر جشنواره تجلیل از صنایع ماهر در توسعه منابع انسانی استان قزوين شد . در اين مراسم كه در استانداري قزوين و با حضور آقاي مهندس هاشمي ، معاون محترم وزير كار و رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور ، دكتر جمالي پور استاندار قزوين و تني چند از مسئولان استاني و كشوري برگزاري گرديد ، لوح سپاس و تنديس جشنواره به پاس همراهي هاي مؤثر و حمايت كارآمد شركت سايپا شيشه در راستاي ارتقاء و توسعه آموزش و مهارت آموزي استان به آقاي مهندس ترابي ، مديرعامل شركت سايپا شيشه اعطاء گرديد .  

    روابط عمومي سايپا شيشه