مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سايپا شيشه


    مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سايپا شيشه براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399 با حضور اكثريت سهامداران در صبح روز دوشنبه 7 تير ماه با حضور نمايندگان موسسه حسابرسي بهمند و سازمان بورس و با تركيب هيأت رئيسه منتخب ، آقای دکتر حسن احدزاده بعنوان رئيس مجمع ، آقایان فریدون امجدیان و جواد تک روستا بعنوان ناظر و آقای علیرضا بیاتی  بعنوان دبير مجمع با رعایت کلیه شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی جلوگیری از ویروس کوید 19 برگزار شد .

    در ابتداي جلسه گزارش فعاليت يكساله هيأت مديره شركت توسط مهندس عبدالله ترابي مدير عامل شركت سايپا شيشه قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت به سمع حاضرين در جلسه رسيد . در ادامه صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 1399 شركت شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان و گردش وجوه نقد تصويب شد  و موسسه حسابرسي هوشیار بهمند بعنوان بازرس و حسابرس قانوني و همچنين روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت براي سال 1400  با تصويب اكثريت اعضاء انتخاب گرديد .

    روابط عمومی شرکت سایپا شیشه