مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شرکت سایپا شیشه


    شیشه خودرو از جمله محصولاتی است که دارای استاندارد اجباری می باشد و لازم است در فاصله های زمانی مشخص ( هر سه سال یکبار ) نسبت  به تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام گردد ، که تمدید پروانه منوط به رعایت موارد کیفی و تایید شدن نمونه هایی است که از خط تولید یا انبار محصول نمونه برداری شده و در آزمایشگاه معرفی شده  توسط سازمان استاندارد آزمون می گردد .

    حفظ کیفیت استاندارد در تولید انواع شیشه های ایمنی خودرو و ارتقای سطح کیفیت محصولات از اهم واجبات در شرکت سایپا شیشه بوده و بر این اساس ، شرکت سایپا شیشه برای بیست و یک امین سال متوالی موفق به تمدید پروانه استاندارد شیشه های ایمنی خودرو  با شماره 764963808 گردید .

     این شرکت برای اولین بار در تاریخ 1380/2/05موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران شده و بر اساس الزام جدید سازمان استاندارد برای محصولات دارای استاندارد اجباری ، لازم است در قسمت زیر آرم جمله " شماره پیامک استعلام پروانه استاندارد :10001517 " درج گردد . از ابتدای خرداد ماه 1401 ، این جمله در قسمت زیر آرم کلیه محصولات حک خواهد شد .

    روابط عمومی سایپا شیشه ( سهامی عام )