مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    کسب مقام قهرمانی تیم الف و مقام سومی تیم ب شرکت سایپا شیشه در مسابقات والیبال ساحلی کارگران استان قزوین


    کسب مقام قهرمانی تیم الف و مقام سومی تیم ب شرکت سایپا شیشه در مسابقات والیبال ساحلی کارگران استان قزوین که به یادبود همکار عزیزمان شادروان خلیل بحرکاظمی برگزار شده بود را به اعضای تیمها، مربیان، سرپرستان و همچنین شما همکاران محترم تبریک عرض می نماییم . در پایان این مسابقات از طرف شرکت سایپا شیشه از فرزندان این عزیز تازه سفرکرده تجلیل بعمل آمد .

    روابط عمومی سایپا شیشه ( سهامی عام )