مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    برگزاری مراسم هفته بسيج در شرکت سايپا شيشه


    همزمان با فرارسيدن هفته بسيج  مراسمي  و با حضور اعضای محترم هیئت مدیره، معاونین ، مدیران ، كاركنان و جمعی از فرماندهان سپاه ناحیه البرز قزوین در نماز خانه سايپا شيشه با همكاري روابط عمومي و پايگاه بسيج برگزار گرديد .  در این مراسم پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی آقای دکتر حبیبی قائم مقام مدیرعامل و عضو محترم هیئت مدیره در خصوص هفته بسیج و روند جاری و آینده شرکت سایپا شیشه مطالبی را ایراد و سپس جناب سرهنگ طاهرخانی فرمانده سپاه ناحیه امام رضا ( ع ) شهرستان البرز قزوین  در خصوص هفته بسيج مطالبی را برای حاضرین در مراسم بیان نمودند .

    روابط عمومی سایپا شیشه