مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    حضور سايپا شيشه در نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در استانبول تركيه


    نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در محل نمايشگاه بين المللي شهر استانبول تركيه از تاريخ 3 آبان ماه به مدت 4 روز  با مشاركت گروه خودرو سازي سايپا ( سايپا شيشه ، فنر سازي سايپا ، رينگ سايپا ،  رادياتور ايران ، مگاموتور ، سازه گستر ) و شركتهاي مختلف ايراني با حضور مديران ارشد صنعتي و اقتصادي كشورهاي ايران و تركيه در استانبول گشايش يافت . سايپا شيشه نيز پس ازانجام مقدمات حضور  همانندسايرشركتهاي گروه جهت كسب بازارهاي صادراتي و شناسايي بازار هدف ( تركيه ) در اين نمايشگاه حاضر بوده  و آخرين دستاوردهاي خود را به معرض ديد بازديد كنندگان تركيه اي قرار داده و افراد حاضر در غرفه در طول برگزاري اين نمايشگاه پاسخگوي سئوالات  مراجعه كنندگان به  غرفه سايپا شيشه بودند .                                   

                                                                                  روابط عمومي شركت سايپا شيشه