مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع فوق العاده شركت سايپا شيشه ( سهامي عام ) برگزار شد


    مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سایپا شیشه (سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 29/12/96 با حضور بیش از 77 درصد صاحبان سهام شرکت در سالن اجتماعات رمضان شركت پارس خودرو با حضور جناب آقاي دكتر محمدرضايي معاونت محترم مالي اقتصادي گروه خودرو سازي سايپا بعنوان نماينده سهامدار عمده و رئيس مجمع ،  و  اکثریت سهامداران ، اعضاي هيأت مديره ، معاونين و مدیران شرکت  بر گزار گردید . در ابتدا آقاي دكتر نيك رفتار رئيس هيأت مديره شركت سايپا شيشه ضمن خوش آمدگويي ، گزارش كاملي از عملكرد هيأت مديره را ارائه نمودند .

    در ادامه جلسه گزارش حسابرس و بازرس  قانوني شركت قرائت و صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهی به 29/12/96 با راي حداكثري صاحبان سهام تصویب و با تعيين اعضاي هيئت مديره و  حسابرس و بازرس قانوني شركت و انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي  به كار خود پایان داد . در پایان جلسه آقاي مهندس ترابي مدير عامل شركت سايپا شيشه   از همکاری و زحمات کارگران ، کارکنان ، مدیران محترم شركت تشکر و قدردانی نمود .

                                                                                       روابط عمومی شرکت سایپا شیشه