مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Links

    ارزيابي سيستم مديريت كارخانه سايپا شيشه


    در راستاي ارزيابي سيستم مديريت كارخانه شركتهاي قطعه ساز گروه سايپا ، شركت سايپا شيشه مورد ارزيابي قرار گرفت . در اين ارزيابي كه با حضور مهندس ربيعي عضو هيئت مدير و معاونت محترم امور اداري و منابع انساني ، جمعي از معاونين و  مديران اين شركت و تيم ارزيابي سايپا به سرارزيابي آقاي  مهندس رضا نعمتي رياست محترم مديريت توسعه تعالي سايپا و هيئت همراه  در محيطي دوستانه ، روان و آموزنده برگزار شد . مديريت توليد و پروژه استقرار سيستم مديريت كارخانه شركت سايپا شيشه جناب آقاي مهندس برجعلي در اين جلسه گفتند بي شك در شرايط خاص كنوني با درك صحيح از مشكلات شركتهاي قطعه سازدر ارزيابي ها و مميزيهاي گروه وانعكاس آن به مديران ارشد گروه امكان هم انديشي هم افزائي و حركت به سمت حل مشكلات حاصل خواهد شد.گفتني است سيستم مديريت كارخانه با الگوبرداري از روشهاي موفق دنيا جهت هم افزائي در مجموعه گروه خودروسازي سايپا طراحي و در حال اجرا است. و اين در حاليست كه شركت سايپا شيشه جزء شركتهاي پيشرو درحوزه استقرار و توسعه اينگونه سيستمها در گروه مي باشد .

    روابط عمومي سايپا شيشه( سهامي عام )