مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > معرفی > هیئت مدیره

هیئت مدیره

مدير عامل و اعضای هيأت مديره شركت سايپا شيشه

آقاي مهندس عبدالله ترابي  ـ مديرعامل و نائب رئيس هيأت مديره

آقاي احمد ربيعي رئيس هيأت مديره و معاون امور اداري و منابع انساني

آقاي تقي داورعضو موظف هيات مديره

آقاي محمدرضا آرام عضو موظف هيأت مديره

آقای مسعود اسلامی زاد عضو غیر موظف هیآت مدیره