مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > معرفی > هیئت مدیره

هیئت مدیره

امیررضا نخعی ــ مدیر عامل

تقی داور ــ رئیس و عضو موظف هیئت مدیره

محمدرضا آرام ــ نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره

علیرضا حبیبی ــ عضو موظف هیئت مدیره

حمیدرضا حبیبی ـــ عضو غیر موظف هیئت مدیره