هیات مدیره و مدیران ارشد
 • امیررضا نخعی
  امیررضا نخعی

  مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

  تحصیلات و سوابق;
 • سید محمدرضا موسویان
  سید محمدرضا موسویان

  رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات و سابقه
 • محمد رضا آرام
  محمد رضا آرام

  عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره

  تحصیلات و سابقه
 • حمید آقاجانی پور میری

  عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات و سابقه
 • حمیدرضا حبیبی
  حمیدرضا حبیبی

  عضو غیر موظف هیئت مدیره

  تحصیلات و سابقه
 • تقی داور
  تقی داور

  قائم مقام مدیر عامل در امور بازرگانی

  تحصیلات و سابقه
  • امیرعباس مهراد
   امیرعباس مهراد

   معاون طرح و برنامه

   تحصیلات و سابقه
  • علی افشار
   علی افشار

   معاون تولید و پشتیبانی

   تحصیلات و سابقه
  • داوود کوهی نژاد
   داوود کوهی نژاد

   مدیر مالی

   تحصیلات و سابقه
  • مجاهد اعتمادی
   مجاهد اعتمادی

   مدیر سرمایه انسانی

   تحصیلات و سابقه
  • احمد نعمتی
   احمد نعمتی

   مدیر سیستم ها و فناوری اطلاعات

   تحصیلات و سابقه
  • مهدی مهرآئین
   مهدی مهرآئین

   مدیر نگهداری و تعمیرات

   تحصیلات و سابقه
  • محمد تقی صمدی فر
   محمد تقی صمدی فر

   مدیر بازاریابی و فروش

   تحصیلات و سابقه
  • ایرج معصوم
   ایرج معصوم

   مدیر مهندسی و تحقیقات

   تحصیلات و سابقه
  • سجاد چمنی
   سجاد چمنی

   مدیر برنامه ریزی جامع تولید

   تحصیلات و سابقه
  • بهروز محمدی
   بهروز محمدی

   مدیر حقوقی

   تحصیلات و سابقه
  • هادی فلاح
   هادی فلاح

   مدیر حراست

   تحصیلات و سابقه
  • حمیدرضا امیرپور
   حمیدرضا امیرپور

   مدیر بازرسی و ارتباطات

   تحصیلات و سابقه
  • زهرا نقی لو
   زهرا نقی لو

   مدیر بازرگانی

   تحصیلات و سابقه
  • اسلام جانی

   مدیر تضمین کیفیت

   تحصیلات و سابقه