مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > معرفی > خط مشی > خط و مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت سایپا شیشه ، تولید کننده انواع شیشه های ایمنی خودرو به منظور ارتقاء توان تولید و بدست آوردن سهم بالاتری از بازار مصرف و جلب رضـایت مشتـریان ضمن پذیرش سیستم مدیریت کیفیتISO/TS 16949:2009 برای اداره شرکت ، اهداف ذیل را سرلوحه برنامه های شرکت دراین حوزه قرار داده است :

1. ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی با هدف دسترسی به ضایعات صفر و رعایت خواسته های مشتریان در چهارچوب استانداردهای ملی و بینالمللی و توافقات بعمل آمده.

2. تجهیز آزمایشگاه در جهت بهبود وضعیت بازرسی و آزمون

3. ارتباط دائم و مستمر با مشتریان بمنظور اخذ نظریات و دیدگاههای مشتری و ارائه خدمات مورد نیاز جهت کسب رضایت آنها.

4. بهبود مستمر تولید، خدمات، سیستم مدیریت کیفیت و اثر بخشی آن.

همچنین خط مشی کیفیت چهارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی بوده که مدیریت متعهد میگردد سازمان ، آن را درک و اجرا نموده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرد .

                                                                                                                                                                               مدیر عامل شرکت سایپا شیشه