مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > افتخارات > موفقیت ها

موفقیت ها

 

1)     اخذ استانداردهای 709 ایران از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1380

2)     اخذ گواهینامه ISO 9002-1994 در سال 1380

3)     اخذ گواهینامه ISO 9001-2000 در سال 1382

4)     اخذ گواهینامه ECE-R43 اروپا در سال 1382

5)     اخذ گواهینامه KBA ( مجوز تردد کالا در اروپا ) در سال 1382

6)     اخذ گواهینامه ISO/TS 16949:2002 ازBV انگلستان در سال 1383

7)     اخذ نشان E-MARK اروپا جهت صادرات در سال 1383

8)     دریافت لوح سیمین تعالی از جایزه تعالی گروه سایپا با امتیاز 215 در سال 1384

9)     دریافت نشان سیمین تعالی از جایزه تعالی گروه سایپا با امتیاز 261 در سال 1385

10)دریافت گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد به عنوان تنها مرجع کشور در زمینه شیشه ایمنی در سال 1386

11)اخذ گواهی تعهد به تعالی سازمان از جایزه ملی بهره وری با امتیاز 250-300  سال 1386

12)اخذ گواهی تعهد به اهتمام در مسیر تعالی در میان شرکت های قطعه ساز در گروه خودرو سازی سایپا با امتیاز 250 در سال 1386

13)ارائه پیشنهاد بازنگری و تدوین مجدد استانداردهای ملی 1- 709 و 2 – 709 و عضویت در کمیته فنی تدوین استاندارد 1386

14)عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی برای ششمین سال متوالی در سال 1387

15)کسب عنوان واحد برتر آموزشی از سوی سازمان فنی حرفه ای استان قزوین برای سومین سال متوالی در سال 1387

16)کسب رتبه سوم نشان برنزین چهارمین دوره جایزه تعالی گروه خودرو سازی سایپا با امتیاز 310 در سال 1387

17)دریافت گواهی اهتمام به کیفیت در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران از بین 250 شرکت با امتیاز 250-300 در سال 1387

18)اخذ تندیس طلایی نشان استاندارد ا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1387

19)اخذ تقدیر نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره از جایزه ملی کیفیت ایران با امتیاز 312 در سال 1388

20)اخذ نشان سیمین از جایزه تعالی گروه سایپا با امتیاز 325 در سال 1388

21)دریافت تقدیر نامه C و تندیس رشد جایزه تعالی SHRD گروه خودروسازی سایپا در سال 1388

22)اخذ گواهینامه ISO/TS 16949:2009 از IMQ ایتالیا در سال 1389

23)کسب عنوان برتر در بین سازندگان سازه گستر در ششمین جایزه تعالی سایپا در 1389