مكان فعلي شما در سايت :    Skip Navigation Linksصفحه نخست > افتخارات > موفقیت ها

موفقیت ها

 

1

موفقيتها :

ـ عضويت در كميته فني تدوين استاندارد و  ارائه پيشنهاد بازنگري و تدوين مجدد استانداردهاي ملي 1-709 و 2-709 و 1386

ـ كسب عنوان واحد برتر آموزشي از سوي سازمان فني حرفه اي استان قزوين براي سومين سال متوالي در سال 1387

ـ اخذ تنديس طلايي نشان استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1387

ـ كسب رتبه برتر تحقيق و توسعه طي هشت سال متوالي (82-89) در استان قزوين

ـ لوح تقدير واحد برتر صنعتي استان (سازمان صنايع و معادن قزوين)

 كسب رتبه هاي تعالي :

ـ كسب نشان سيمين تعالي از گروه خودروسازي سايپا در سال 1385

ـ كسب گواهينامه تعهد به تعالي از جايزه ملي بهره وري در سال 1386

ـ كسب گواهينامه اهتمام به كيفيت از جايزه ملي كيفيت ايران در سال 1387

ـ كسب رتبه سوم نشان برنزين چهارمين دوره جايزه تعالي گروه خودروسازي سايپا با امتياز 310 در سال 1387 در تعالي  .

ـ كسب گواهينامه اشتهار به كيفيت يك ستاره از جايزه ملي كيفيت در سال 1388

ـ اخذ نشان سيمين از جايزه تعالي گروه سايپا با امتياز 325 در سال 1388 در تعالي .

ـ دريافت تقديرنامه C و تنديس رشد جايزه تعالي SHRD گروه خودروسازي سايپا در سال 1388 در تعالي .

ـ كسب نشان برنزين تعالي گروه خودروسازي سايپا در سال 1389

ـ كسب عنوان برتر در بين سازندگان سازه گستر در ششمين جايزه تعالي سايپا در سال 1389

ـ كسب تقديرنامه يك ستاره از جايزه ملي كيفيت خودرو در سال 1393

كسب رتبه هاي ورزشي  :

ـ قهرماني تيم واليبال كارگري شركت در سال 83 در استان قزوين

ـ قهرماني تيم واليبال شركت در سال 84 در مسابقات دسته اول استان قزوين

ـ نائب قهرماني دسته يك كارگران تيم فوتبال شركت در سال 84 در استان قزوين

ـ قهرماني تيم واليبال كارگران استان قزوين در سال 1385

ـ كسب مقام قهرماني تيم واليبال شركت در مسابقات كارگري پيشكسواتان استان قزوين در سال 1395 .

ـ كسب مقام سومي بازيهاي دسته اول كارگري استان قزوين در سال 1396 .