پیام مدیر عامل

"  به نام خداوند جان و خرد

حمد و سپاس خداوند منان را که در سال گذشته به برکت عنایت بیدریغش جلوه های جدیدی از موفقیت و سربلندی را برایمان رقم زد .

امسال که طلیعه اش متبرک به ماه میهمانی خداست و با نام  « مهار تورم، رشد تولید » مزین شده است امیدوارم همچون گذشته، ضمن حفظ همدلی و همکاری، شاهد تلاش بیشتر و همه جانبه جهت بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود در شرکت باشیم . افزایش تولید، بهبود کیفیت و حرکت در مسیر ترسیم شده مدیریت محترم عامل گروه خودرو سازی سایپا، نقشه راهمان در سال پیش رو خواهد بود . امید آنکه با مدد الهی و تلاش یکا یک شما عزیزان و با سر لوحه قرار دادن اهداف و برنامه های گروه خودرو سازی سایپا شاهد بالندگی بیش از پیش شرکت سایپا شیشه باشیم .

امیررضا  نخعی   

 مدیر عامل