خط مشی و استراتژی فن آوری اطلاعات

شرکت سایپا شیشه، تولید کننده انواع شیشه های ایمنی خودرو به منظور پیاده سازی نظامهای فن آوری اطلاعات ، اهداف ذیل را سر لوحه برنامه های شرکت در این حوزه قرار داده است:

خط و مشی:

1- یکپارچه سازی سیستم های شرکت سایپا شیشه

2- افزایش سطح آگاهی کاربران با استفاده از اطلاعات و بالا بردن سرعت دسترسی به اطلاعات

استراتژی:

1- استقرار سیستم ERP و افزایش تعداد سرورها و نودها

2- کاهش عیوب و اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترها

3- افزایش دانش و آگاهی کارکنان جهت افزایش بهره بری در استفاده از کامپیوترها و نرم افزارها و دانش مرتبط با کار شرکت

4- حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات و دانش فنی سازمان