موفقیت ها

موفقيتها :

ـ عضويت در كميته فني تدوين استاندارد و  ارائه پيشنهاد بازنگري و تدوين مجدد استانداردهاي ملي 1-709 و 2-709 و 1386

ـ كسب عنوان واحد برتر آموزشي از سوي سازمان فني حرفه اي استان قزوين براي سومين سال متوالي در سال 1387

ـ اخذ تنديس طلايي نشان استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1387

ـ كسب رتبه برتر تحقيق و توسعه طي هشت سال متوالي (82-89) در استان قزوين

ـ لوح تقدير واحد برتر صنعتي استان (سازمان صنايع و معادن قزوين)

كسب رتبه ها ي تعالي :

ـ كسب گواهينامه تعهد به تعالي از جايزه ملي بهره وري در سال 1386

ـ كسب گواهينامه اهتمام به كيفيت از جايزه ملي كيفيت ايران در سال 1387

ـ كسب گواهينامه اشتهار به كيفيت يك ستاره از جايزه ملي كيفيت در سال 1388

ـ دریافت تقدیر نامه 2 ستاره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال 1390

ـ كسب تقديرنامه يك ستاره از جايزه ملي كيفيت خودرو در سال 1393

كسب رتبه هاي ورزشي  :

ـ قهرماني تيم واليبال كارگري شركت در سال 83 در استان قزوين

ـ قهرماني تيم واليبال شركت در سال 84 در مسابقات دسته اول استان قزوين

ـ نائب قهرماني دسته يك كارگران تيم فوتبال شركت در سال 84 در استان قزوين

ـ قهرماني تيم واليبال كارگران استان قزوين در سال 1385

ـ قهرمانی تیم والیبال شرکت در بازیهای کارگران استان قزوین و مقام چهارم بازیهای کارگران کشوری در سال 1386

ـ قهرمانی تیم فوتسال شرکت در بازیهای کارگران استان قزوین در سال 1388

ـ نایب قهرمانی تیم تکواندو شرکت در بازیهای کارگران استان قزوین در سال 1388

ـ قهرمانی تیم والیبال شرکت در بازیهای جشنواره فرهنگی ورزشی سایپا و نایب قهرمانی در بازیهای کارگران استان قزوین در سال 1388

ـ كسب مقام قهرماني تيم واليبال شركت در مسابقات كارگري پيشكسواتان استان قزوين در سال 1395 .

ـ كسب مقام سومي بازيهاي دسته اول كارگري استان قزوين در سال 1396 .