خط مشی کیفیت

خط مشي كيفيت :

شركت سايپا شيشه توليد كننده انواع شيشه هاي ايمني خودرو ، بمنظور افزايش رضايت مشتريان و بهبود مستمر فرايندهاي خود بر اساس الزامات مشتريSSQR و استاندارد IATF 16949 : 2016 ، اهداف ذيل را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد :

1 - بهبود كيفيت محصولات توليدي .

2 - توسعه مشاركت و ارتقاء دانش و مهارت كاركنان بعنوان سرمايه هاي سازمان با رويكرد بهبود خلاقيت و نوآوري .

3 - استفاده بهينه از منابع موجود بمنظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري .

4 - بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت از طريق ارزيابي و مديريت ريسك فرايندها .    

رعايت قوانين و مقررات ، الزامات زيست محيطي ، ايمني و بهداشت كاركنان جهت تحقق اهداف مذكور مورد حمايت و تأكيد مدير ارشد سازمان بوده و به اطلاع همه مسئولين فرايندها رسيده است .