دستاوردهای شرکت

ـ داراي گواهينامه IATF16949 :2016 از RINA

ـ داراي گواهينامه ISO9001 :2015 .

ـ دريافت گواهي تأئيد صلاحيت آزمايشگاه همكار استاندارد و گواهينامه 17025 .

ـ اخذ استانداردهاي 709 ايران از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  .

ـ اخذ نشان E-MARK اروپا براساس استاندارد ECE - R 43 .