گالری تصاویر

  • تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه خشک كن IR

  • دستگاه خشک كن IR

  • دستگاه آماده سازی شیشه های عقب خودرو

  • خط آماده سازی تمام اتوماتیک

  • ربات بارگذاری شیشه

  • خط آماده سازی شیشه های جانبی خودرو

  • خط آماده سازی شیشه های جانبی خودرو

  • دستگاه چاپ